Logo

logo

Glavni meni

Сатница одржавања сједница Радних тијела Скупштине Града

Комисија за избор и именовање, награде и признања

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

Комисија за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

Комисија за буџет и финансије

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

 

Комисија за мјесне заједнице, називе улица и тргова

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

 

Комисија за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

Комисија за инвалидску и борачку заштиту

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

Дневни ред

 

Комисија за привреду и развој

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

Комисија за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

 

Одбор за здравство, школство и социјалну политику

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

 

Одбор за сарадњу са вјерским организацијама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

Дневни ред

.

Одбор за регионалну и међународну сарадњу

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

Дневни ред

 

Савјет за младе и спорт

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

 

 

Савјет за културу

 
Датум
Вријеме
Мјесто
Редни број сједнице
         

Дневни ред

 

fShare
9
Pin It

Pisite nam

 znak pisite nam