1. сједница Скупштине Града

1. сједница - тачка 2.

Верификација мандата одборника Скупштине града Бања Лука.
2.1. Избор Верификационе комисије,
2.2. Усвајање извјештаја Верификационе комисије,
2.3. Приједлог рјешења о верификацији мандата.

1. сједница - тачка 8.

Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника у Градској управи Града Бања Лука, и то:

8.1 Одјељења за општу управу,

8.2 Одјељења за привреду,

8.3 Одјељења за просторно уређење,

8.4 Одјељења за финансије,

8.5 Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја,

8.6 Одјељења за борачко-инвалидску заштиту,

8.7 Службе за послове Скупштине града и градоначелника,

8.8 Одјељења комуналне полиције,

8.9 Одјељења за инспекцијске послове,

8.10 Одјељења за друштвене дјелатности, и

8.11 Службе за заједничке послове.

Материјали: