3. сједница Скупштине Града

3. сједница - тачка 2.

Приједлог рјешења о именовању:

1. Комисије за избор и именовање, награде и признања,

2. Комисије за прописе, представке и провођење Етичког кодекса Скупштине,

3. Комисије за буџет и финансије,

4. Комисије за мјесне заједнице, називе улица и тргова,

5. Комисије за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја,

6. Комисије за инвалидску и борачку заштиту,

7. Комисије за привреду и развој,

8. Комисије за просторно уређење, заштиту околине, културног и природног насљеђа,

9. Одбора за здравство, школство и социјалну политику,

10. Одбора за регионалну и међународну сарадњу,

11. Савјета за младе и спорт, и

12. Савјета за културу.

Материјали:

3. сједница - тачка 5.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта и исплати накнаде за засаде - ради изградње инфраструктурног објекта – саобраћајнице Делибашино село – Пријечани у Бањалуци, и то земљишта означеног као кч.бр. 21/2 у површини од 71 м2, уписаног у зк.ул.број 9 к.о. Делибашино село 1.

Материјали:

3. сједница - тачка 6.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта - ради изградње инфраструктурног објекта – саобраћајнице Делибашино село – Пријечани у Бањалуци, и то земљишта означеног као кч.бр. 18/17 у површини од 223 м2, уписаног у зк.ул.број 40 к.о. Делибашино село 1. 

Материјали:

3. сједница - тачка 7.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта ради изградње инфраструктурног објекта – моста, у насељу Дервиши – Пријечани у Бањалуци.

Материјали: