1. ванредна сједница Скупштине Града

1. ванредна сједница - тачка 1.

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Града Бања Лука за кредитно задужење "Заводу за изградњу" а.д. Бања Лука број 07-013-593/15 од 29.12.2015. године и Одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Града Бања Лука за кредитно задужење "Заводу за изградњу" а.д. Бања Лука број 07-013-210/16 од 31.05. и 01.06.2016. године.

Материјали: