7. сједница Скупштине града Бања Лука

7. сједница - тачка 12.

Иницијативе за измјену Регулационих планова:

     1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана простор између улица: Књаза Милоша, Проте Николе Костића, нове трасе улице Илије Гарашанина и жељезничке пруге Бања Лука – Нови Град и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

     2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: Бранка Поповића и Деспота Стефана Лазаревића, магистралног пута Бања Лука – Приједор и новопланиране саобраћајнице и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

     3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Паприковац – Петрићевац“ – секције Ц, Е, Ф, Г и Х и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

Материјали:

7. сједница - тачка 19.

Приједлог програма суфинансирања културно-умјетничког аматеризма, књижевног стваралаштва, програма и пројеката у области културе и туризма за 2017. годину.

Материјали:

7. сједница - тачка 24.

Извјештај о реализацији Плана утрошка средстава за техничко опремање Професионалне територијалне ватрогасне јединице Града Бања Лука у 2016. години.

Материјали:

7. сједница - тачка 27.

Кадровска питања:

     1. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање, и награде и признања Скупштине града Бања Лука.

     2. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Комисије за стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја Скупштине града Бања Лука.

     3. Приједлог рјешења о измјени рјешења о именовању Одбора за здравство, школство и социјалну политику Скупштине града Бања Лука.

 

Материјали: