8. сједница Скупштине града Бања Лука

8. сједница - тачка 3.

Приједлог одлуке о измјени Одлуке о давању сагласности за издавање гаранције Града Бања Лука за задужење за зајам „Топлане“ а.д. Бања Лука.

Материјали:

8. сједница - тачка 5.

1. Информација о Пројекту локалног интегрисаног развоја и реализацији Програма мјера за повећање прихода у Буџету Града Бања Лука.

2. Приједлог закључка о подржавању сарадње Града Бања Лука и Развојног програма Уједињених нација на пројекту „Локални интегрисани развој – ЛИР.

Материјали:

8. сједница - тачка 6.

Приједлог одлуке о расписивању Јавног позива за подношење пријава за избор стратешког партнера ради изградње и финансирања новог постројења Топлане.

Материјали:

8. сједница - тачка 8.

1. Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана „Малта 1“.

2. Приједлог одлуке о изради Регулационог плана за интерполацију објеката друштвених садржаја на ужем подручју града Бањалуке.

Материјали:

8. сједница - тачка 11.

Приједлог закључка о другом поновном утврђивању нацрта Регулационог плана за простор између Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке Врбас.

Материјали:

8. сједница - тачка 12.

Иницијативе за измјену Регулационих планова:

1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Ада Дебељаци 3“, и Мишљење овлаштеног предлагача о о разлозима неприхватања Иницијативе.

2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац (радни назив:“Старчевица 2“), и Мишљење овлаштеног предлагача о о разлозима неприхватања Иницијативе.

3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив:“Југ 6“), и Мишљење овлаштеног предлагача о о разлозима неприхватања Иницијативе.

 

Материјали:

8. сједница - тачка 14.

Информација о реализацији Програма кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, у 2016. години.

Материјали:

8. сједница - тачка 16.

Приједлог одлуке о образовању повременог радног тијела Одбора за праћење провођења Стратегије развоја града Бање Луке, у периоду 2016-2019. године.

Материјали:

8. сједница - тачка 17.

Приједлог одлуке о измјени Одлуке о утврђивању листе стручњака за именовање Конкурсних комисија за попуну упражњених радних мјеста у Градској управи Града Бања Лука.

Материјали:

8. сједница - тачка 20.

Приједлог одлуке о измјенама и допунама Одлуке о организовању и усклађивању пословања „Центра за развој и унапређење села“ Бања Лука.

Материјали:

8. сједница - тачка 21.

21. Кадровска питања:

21.1. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за општу управу.

            21.2. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за привреду

            21.3. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за просторно уређење.

            21.4. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за финансије.

            21.5. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за комуналне послове.

            21.6. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за саобраћај и путеве.

            21.7. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање.

            21.8. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.

            21.9. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења комуналне полиције.

            21.10. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за инспекцијске послове.

            21.11. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.

            21.12 Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт.

            21.13. Приједлог рјешења о именовању в.д. начелника Службе за заједничке послове.

            21.14. Приједлог рјешења о именовању директора Градске развојне агенције.

 

Материјали: