9. сједница Скупштине града Бања Лука

9. сједница - тачка 1.

Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 7. сједнице Скупштине Града, одржане 28.02. и 06.03.2017. године и Скраћеног записнка са 8. сједнице Скупштине Града, одржане 15.03.2017. године.

Материјали:

Приједлог 1

Приједлог опозиције да се Скупштина изјасни о приједлозима да се докторици Сњежани Гајић, великом борцу против Лафорине болести, додијели Кључ града.

Приједлог 2

Приједлог одборнице Мирне Савић Бањац (НДП) да се Златни грб додијели музичкој школи „Владо Милошевић“.

Приједлог 3

Приједлог независног одборника Зорана Талића да се Кључ града додијели Маринку Умичевићу.

9. сједница - тачка 3.

Приједлог одлука о наградама и признањима, поводом 22. Априла - Дана града Бањалуке.

3.1. Златни грб Града Бања Лука додјељује се:
          3.1.1. Краљевини Шпанији, и
          3.1.2. Саши Чађо.

     3.2. Плакета Града Бања Лука додјељује се:
          3.2.1. Градском позоришту „Јазавац“,
          3.2.2. Кајак кану клубу „Врбас“,
          3.2.3. Др Сњежани Гајић,
          3.2.4. Бањалучкој пивари а.д.
          3.2.5. академику проф.др Васкрсије Јањић,
          3.2.6. проф.др Милану Арбутини,
          3.2.7. Гордани Милиновић,
          3.2.8. Радовану Ристићу,
          3.2.9. Стеви Хаврељуку,
          3.2.10. КУД „Пелагић“,
          3.2.11. Музичкој школи „Конмузика“, и
          3.2.12. Раденки Јунгић.

     3.3. Награда Града Бања Лука младима додјељује се:
          3.3.1. Роберту Дацешину,
          3.3.2. Ани Котур, и
          3.3.3. Ањи Кавић.

Материјали:

9. сједница - тачка 6.

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Булевар Цара Душана, Омладинске, Радоја Домановића, Бранка Мораче, Патре, Теодора Колокотрониса и лијеве обале Врбаса (радни назив: „Југ 7“).

Материјали:

9. сједница - тачка 16.

Иницијатива са разлозима неприхватања иницијативе за измјену дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса у Бањалуци и Мишљење овлаштеног предлагача о разлозима неприхватања Иницијативе.

Материјали:

9. сједница - тачка 19.

Приједлог правилника о условима и начину отуђења непокретности у својини Града Бања Лука, у циљу реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој.

Материјали:

9. сједница - тачка 20.

Приједлог закључка о прихватању Програма коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017. годину.

Материјали:

9. сједница - тачка 30.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о куповини градског грађевинског земљишта по основу изграђене инфраструктуре - проширење и реконструкција Улице Љубијских рудара у Бањој Луци, и о исплати накнаде за помоћне објекте и засаде.

Материјали:

9. сједница - тачка 31.

Приједлог одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта, непосредном погодбом, са Ристић Гвером из Бањалуке.

Материјали:

9. сједница - тачка 32.

Приједлог одлуке о преносу права својине на непокретностима означеним као к.ч.бр. 722/38, на Републику Српску - Владу Републике Српске - Министарство унутрашњих послова.

Материјали:

9. сједница - тачка 34.

Кадровска питања:

1. Приједлог рјешења о именовању Одбора за сарадњу са вјерским организацијама, невладиним организацијама, националним мањинама, другим удружењима грађана и за равноправност полова Скупштине града Бања Лука.

2. Приједлог рјешења о измјени Рјешења о именовању Савјета за младе и спорт Скупштине града Бања Лука.

3. Приједлог одлуке о попуни упражњених мјеста чланова управних одбора у јавним установама, организацији и агенцији чији је оснивач Град Бања Лука.

4. Приједлог рјешења о разрјешењу директора Ц&нтра за развој и унапређење села Бања Лука.

5. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ „Бански двор - Културни центар“ Бања Лука.

6. Приједлог рјешења о именовању члана Школског одбора, из реда представника локалне заједнице, у Основној школи „Милутин Бојић“ у Бањалуци

Материјали: