10. сједница Скупштине града Бања Лука

10. сједница - тачка 7.

Иницијативе за измјену Регулационих планова:

     1. Иницијатива за измјену дијела РП „Пријечани“ и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.

     2. Иницијатива за измјену дијела РП за простор између: Булевара војводе Степе Степановића, Улице Вељка Млађеновића, ограде комплекса „Инцел“ и десне обале ријеке Врбас и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.

Материјали:

10. сједница - тачка 8.

Приједлог одлуке о давању сагласности за пренос права својине над електроенергетским објектима и грађевинском земљишту у Пословној зони „Рамићи-Бањалука“.

Материјали:

10. сједница - тачка 9. - Закључак

Задужује се градоначелник да Правилник о управљању пословним зградама, пословним просторијама, гаражама и гаражним мјестима и гражама у својини града Бањалука усклади са Одлуком о пословним зградама, пословним просторијама и гаражама у својини града Бањалука, а која је усвојена на Скупштини града одржаној 28.02. и 6.03. 2017. године број 07-013-125/17.

10. сједница - тачка 13.

Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора – под посебним условима, Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, у Улици Саве Љубоје, број 2.

Материјали:

10. сједница - тачка 14.

Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора – под посебним условима, Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, у Булевару војводе Живојина Мишића, број 27.

Материјали:

10. сједница - тачка 15.

Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора – под посебним условима, Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, у Булевару војводе Живојина Мишића, број 33.

Материјали:

10. сједница - тачка 16.

Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора – под посебним условима, Центру за визуелне комуникације „Проток“ из Бање Луке.

Материјали:

10. сједница - тачка 17.

Приједлог одлуке о додјели у закуп пословног простора – под посебним условима, „Завичајном удружењу Срба Ускопаљске долине Бугојно – Доњи Вакуф“, Бања Лука.

Материјали:

10. сједница - тачка 22.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Кудра Стојаном и Душанком из Бањалуке.

Материјали:

10. сједница - тачка 23.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Ковачић Радованом из Бањалуке

Материјали: