2. ванредна сједница Скупштине града Бања Лука

2. ванредна сједница - Закључак 1.

На основу члана 37. став 3. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14) и члана 72. став 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Предсједник Скупштине Града Бања Лука доноси

ЗАКЉУЧАК

Утврђујем да постоје оправдани разлози да „Одлука о избору стратешког партнера и давању сагласности на Приједлог уговора о стратешком партнерству“ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука, у складу са одредбама члана 37. став 3. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14) и члана 72. став 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16),

 

Број: 07/1-370/17

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Будимир Балабан, дипл.инж.грађевинарства

2. ванредна сједница - Закључак 2.

На основу члана 37. став 3. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14) и члана 72. став 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Предсједник Скупштине Града Бања Лука доноси

ЗАКЉУЧАК

              Утврђујем да постоје оправдани разлози да „Одлука о давању сагласности на Нацрт уговора о оснивању „ЕКО ТОПЛАНЕ БАЊАЛУКА“ д.о.о. Бања Лука“ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука, у складу са одредбама члана 37. став 3. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14) и члана 72. став 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16),

 

Број: 07/1-370/17

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Будимир Балабан, дипл.инж.грађевинарства

2. ванредна сједница - Закључак 3.

На основу члана 37. став 3. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14) и члана 72. став 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Предсједник Скупштине Града Бања Лука доноси

ЗАКЉУЧАК

              Утврђујем да постоје оправдани разлози да „Одлука о оснивању заједничког привредног друштва“ ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука, у складу са одредбама члана 37. став 3. Правила за израду закона и других прописа Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 24/14) и члана 72. став 2. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16),

 

Број: 07/1-370/17

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА

Будимир Балабан, дипл.инж.грађевинарства