13. сједница Скупштине града Бања Лука

Приједлог

Приједлог да потпредсједник Скупштине града Саша Чудић настави вођење сједнице Скупштине града

13. сједница - тачка 1.

Разматрање и усвајање Скраћеног записника са 11. сједнице Скупштине Града, одржане 23.05. и 31.05.2017. године и Скраћеног записника са 12. сједнице Скупштине Града, одржане 15.06.2017. године.

Материјали:

Повреда Посливника

Повреда Пословника - Драшко Станивуковић се позива на члан 105, став 5 Пословника

13. сједница - тачка 10.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана стамбено-пословног блока за простор између Карађорђеве улице, Крајишких бригада и ријечице Црквене.

Материјали:

13. сједница - тачка 11.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Српских устаника, Стевана Булајића и потока Јуларац у Бањалуци (радни назив: “Старчевица 2“).

Материјали:

13. сједница - тачка 14.

Приједлог одлуке о изради измјене дијела Регулационог плана за простор између улица: Бранка Мораче, Радоја Домановића, Боланог Дојчина, Козарске и лијеве обале ријеке Врбас (радни назив „Југ 6“).

Материјали:

13. сједница - тачка 17.

Иницијативе за измјену Регулационих планова:

1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбеног насеља Дракулић, и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.

2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за подручје уз новопланирану дионицу магистралног пута кроз насеље Куљани, и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.

3. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана за уређење обала Врбаса у Бањалуци, и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.

Материјали:

13. сједница - тачка 18.

Информација о реализацији Уговора о стратешком партнерству између Града Бања Лука и “ИЕЕ“ доо Бања Лука, са Приједлогом закључка о прихватању Информације о реализацији Уговора о стратешком партнерству између Града Бања Лука и “ИЕЕ“ доо Бања Лука.

Материјали:

13. сједница - тачка 23.

1. Приједлог одлуке о начину и условима јавне продаје непокретности у Пословној зони „Рамићи-Бањалука“.

.2. Приједлог рјешења о именовању Комисије за јавну продају непокретности у Пословној зони „Рамићи - Бањалука“, јавним надметањем-лицитацијом.

Материјали:

13. сједница - тачка 24.

 1. Посебни извјештај Одјељења за културу, туризам и социјалну политику о стању у Јавној установи „Центар за социјални рад“ Бања Лука.

2. Приједлог рјешења о разрјешењу директора ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука.

Материјали:

13. сједница - тачка 30.

Информацијa о реализацији Акционог плана превенције малољетничког преступништва и примјене алтернативних мјера у граду Бањој Луци за период 2015-2017 године.

Материјали:

13. сједница - тачка 37.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА АУТИЗМОМ “ДЈЕЦА СВЈЕТЛОСТИ”.

Материјали:

13. сједница - тачка 42.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: УДРУЖЕЊЕ ДИЈАЛИЗИРАНИХ, ТРАНСПЛАТИРАНИХ И ХРОНИЧНИХ БУБРЕЖНИХ БОЛЕСНИКА РС.

Материјали:

13. сједница - тачка 50.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: УДРУЖЕЊЕ ПОТОМАКА И ПОШТОВАЛАЦА РАТНИХ ДОБРОВОЉАЦА 1912-1918.

Материјали:

13. сједница - тачка 51.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: РЕПУБЛИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦА ЗАРОБЉЕНИХ И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И НЕСТАЛИХ ЦИВИЛА РС.

Материјали:

13. сједница - тачка 52.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОРОДИЦА ЗАРОБЉЕНИХ И ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И НЕСТАЛИХ ЦИВИЛА РС.

Материјали:

13. сједница - тачка 57.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: САВЕЗ ПАРАПЛЕГИЧАРА ОБОЉЕЛИХ ОД ДЈЕЧИЈЕ ПАРАЛИЗЕ И ОСТАЛИХ ТЈЕЛЕСНИХ ИНВАЛИДА РС.А”.

Материјали:

13. сједница - тачка 64.

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД БАЊА ЛУКА (за потребе Дневног центра за малољетне деликвенте).

Материјали:

13. сједница - тачка 65.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом, ради комплетирања грађевинске парцеле, са Чутура Дејаном и Талијан Радом из Бањалуке.

Материјали:

13. сједница - тачка 66.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта са Сукара Ненадом из Бањалуке.

Материјали:

13. сједница - тачка 67.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта са Марковић Мирком из Бањалуке.

Материјали:

13. сједница - тачка 68.

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Милојевић Ранком из Бањалуке.

Материјали: