14. сједница Скупштине града Бања Лука

14. сједница - тачка 4

Приједлог одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана за простор између: Улице Цара Лазара, Источног транзита, Улице Гаврила Принципа и десне обале Врбаса (радни назив: „Југ 4“).

Материјали:

14. сједница - тачка 9

Иницијативе за измјену Регулационих планова:
9.1. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана стамбених насеља Лазарево 1, 2 и 3, и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.
9.2. Иницијатива за измјену дијела Регулационог плана „Лауш 5“, и Мишљење о разлозима за неприхватање иницијативе.

Материјали:

Тачка 12. - Закључак

Будимир Балабан - Клуб одборника "Слобода"

Закључак

До наредног засједања извршити процјену потребних радова и да се из буџетске резерве или других средстава изнађе новац за санацију просторија које се додјељују Удружењу "Јадовно 1941"

14. сједница - тачка 13

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Савезу удружења за помоћ ментално недовољно развијеним лицима Републике Српске.

Материјали:

14. сједница - тачка 14

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Удружењу за помоћ ментално недовољно развијеним лицима, Бања Лука.

Материјали:

14. сједница - тачка 18

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Фондацији Иновациони центар Бања Лука - са искључивом намјеном оснивања и подршке „star – up” заједницама. 

Материјали:

14. сједница - тачка 22

Приједлог одлуке о уступању без накнаде ЈУ ОШ „Милош Црњански“ Бањалука, помоћног објекта - дијела ограде из Пословне зоне „Рамићи-Бањалука“.

Материјали:

14. сједница - тачка 30

Кадровска питања

  1. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста директораЈУ Центар за социјални рад Бањалука.
  2. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњених мјеста члановаУправног одбора ЈУ Раднички универзитет Бањалука.
Материјали: