15. сједница Скупштине града Бања Лука

15. сједница - тачка 3

3. Кадровска питања:
3.1. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за општу управу.
3.2. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за привреду
3.3. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за просторно уређење.
3.4. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за финансије.
3.5. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за комуналне послове.
3.6. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за саобраћај и путеве.
3.7. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за локални економски развој и стратешко планирање.
3.8. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за борачко-инвалидску заштиту.
3.9. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења комуналне полиције.
3.10. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за инспекцијске послове.
3.11. Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за културу, туризам и социјалну политику.
3.12 Приједлог рјешења о именовању начелника Одјељења за образовање, здравство, омладину и спорт.
3.13. Приједлог рјешења о именовању начелника Службе за заједничке послове.
3.14. Приједлог рјешења о именовању директора ЈУ Бански двор – Културни центар Бања Лука.
3.15. Приједлог рјешења о разрјешењу два члана Градске изборне комисије Бања Лука.
3.16. Приједлог рјешења о именовању два члана Градске изборне комисије Бања Лука.
3.17. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњеног мјеста директора „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука.
3.18. Приједлог одлуке о условима и расписивању конкурса за попуну упражњених мјеста чланова Управног одбора „Центра за развој пољопривреде и села“ Бања Лука.

Материјали:

15. сједница - тачка 5

Приједлог одлуке о ревизији Регулационог плана за простор између Булевара војводе Петра Бојовића, Булевара војводе Живојина Мишића и ријеке Врбас (радни назив: „Филиповића поље“).

Материјали:

15. сједница - тачка 9

Приједлог oдлукe о давању сагласности за упис заложног права (хипотеке) у корист „Addiko Bank“ а.д. Бања Лука и „Нове банке“ а.д. Бања Лука на некретнинама „Топлане“ а.д. Бања Лука.

Материјали:

15. сједница - тачка 12

Приједлог одлуке о преносу управљања, коришћења и одржавања комуналног објекта - резервоара за лож уље и трасе цјевовода од резервоара до котловнице, заједно са котловницом, на "Топлану" а.д. Бања Лука, без накнаде.

Материјали:

15. сједница - тачка 13

Приједлог одлуке о додјели у закуп - под посебним условима, пословног простора: Основној школи Бранислав Нушић - подручно одјељење у Доњим Колима.

Материјали:

15. сједница - тачка 15

Приједлог одлуке о додјели у закуп – под посебним условима, пословног простора: Министарству унутрашњих послова Републике Српске.

Материјали:

15. сједница - тачка 18

Приједлог одлуке о преносу права власништва над расходованим ватрогасним возилима са Града Бања Лука на: Општину Љубиње, Општину Котор Варош и Општину Челинац.

Материјали:

15. сједница - тачка 19

Приједлог одлуке о преносу права власништва над расходованим ватрогасним возилима са Града Бања Лука на: Општину Босанско Грахово, Општину Дрвар и Казнено – поправни завод „Туњице“ Бања Лука.

Материјали:

15. сједница - тачка 21

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта и о исплати накнаде за објекте и засаде, земљишта означеног као кч.бр. 929/12 к.о. Пријечани – ради изградње инфраструктурног објекта – саобраћајнице Делибашино село – Пријечани, у Бањалуци.

Материјали:

15. сједница - тачка 22

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта означеног као кч.бр. 3/2 к.о. Делибашино село 1 – ради изградње инфраструктурног објекта – саобраћајнице Делибашино село – Пријечани, у Бањалуци.

Материјали:

15. сједница - тачка 23

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини земљишта, означеног као кч.бр. 18/14, 4/5, 18/16 и 18/15, к.о. Делибашино село 1 – ради изградње инфраструктурног објекта – саобраћајнице Делибашино село – Пријечани, у Бањалуци.

Материјали:

15. сједница - тачка 24

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора о куповини градског грађевинског земљишта по основу изграђене инфраструктуре, односно реконструкција улице Васе Видовића у Бањалуци.

Материјали:

15. сједница - тачка 25

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Џевадом Бајрамовићем из Бањалуке.

Материјали:

15. сједница - тачка 26

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Ранком Савановићем из Бањалуке.

Материјали:

15. сједница - тачка 27

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора o продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Богданом Суботићем из Бањалуке.

Материјали:

15. сједница - тачка 28

Приједлог одлуке о давању сагласности за закључивање Уговора o замјени некретнина непосредном погодбом са Бојаном Голићем из Бањалуке.

Материјали: