Logo

logo

Glavni meni

О скупштини

Скупштину града Бања Лука чине одборници који се бирају на четири године на локалним изборима. Бањолучку Скупштину чини 31 одборник.

Предсједник и потпредсједник се бирају на временски период трајања мандата Скупштине. Бирају се из реда одборника, већином гласова. Градоначелник се бира непосредно на изборима. Секретара именује Скупштина на приједлог Комисије за избор и именовања, а предложено и именовано може бити лице – дипломирани правник са положеним стручним или правосудним испитом. Замјеника градоначелника именује Скупштина на приједлог градоначленика и Комисије за избор и именовање. 

Предсједник, потпредсједник, секретар Скупштине, градоначелник и замјеник градоначелника приликом ступања на дужност полажу свечану заклетву на сједници Скупштине.


Надлежности

Пословник

Статут Града

 

 

Pin It

Pisite nam

 znak pisite nam