Logo

logo

Glavni meni

Програми и извјештаји

Програм рада Скупштине Града Бања Лука

Програм рада Скупштине Града Бања Лука за 2017. годину

Програм рада Скупштине Града Бања Лука за 2016. годину

Програм рада Скупштине Града Бања Лука за 2015. годину

Програм рада Скупштине Града Бања Лука за 2014. годину

Програм рада Скупштине Града Бања Лука за 2013. годину

 

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града Бања Лука

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града Бања лука за 2016. годину

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града Бања лука за 2015. годину

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града Бања лука за 2014. годину

Извјештај о реализацији Програма рада Скупштине Града Бања лука за 2013. годину

 

Програм уређења грађевинског земљишта

Програм уређења грађевинског земљишта за 2017. годину Одјељења за комуналне послове

Програм уређења грађевинског земљишта за 2017. годину Одјељења за саобраћај и путеве

Програм уређења грађевинског земљишта за 2016. годину

Програм уређења грађевинског земљишта за 2015. годину

Програм уређења грађевинског земљишта за 2014. годину

 

Извјештај о реализацији програма уређења грађевинског земљишта

Извјештај о реализацији програма уређења грађевинског земљишта за 2015. годину

Извјештај о реализацији програма уређења грађевинског земљишта за 2014. годину

 
Програм заједничке комуналне потрошње

Програм заједничке комуналне потрошње за 2017. годину Одјељења за комуналне послове

Програм заједничке комуналне потрошње за 2017. годину Одјељења за саобраћај и путеве

Програм заједничке комуналне потрошње за 2016. годину

Програм заједничке комуналне потрошње за 2015. годину

Програм заједничке комуналне потрошње за 2014. годину

 

Извјештај о реализацији програма заједничке комуналне потрошње

Извјештај о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за 2015. годину

Извјештај о реализацији програма заједничке комуналне потрошње за 2014. годину

 

Програм рада зимске службе

Програм рада зимске службе за 2016/2017. годину

Програм рада зимске службе за 2015/2016. годину

 

Извјештај о реализацији програма рада зимске службе

Извјештај о реализацији програма рада зимске службе за 2015/2016. годину

Извјештај о реализацији програма рада зимске службе за 2014/2015. годину

 

Pin It

Pisite nam

 znak pisite nam